ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Τοποθέτηση και ασφάλιση του φορτίου

Πώς να στοιβάσετε και να ασφαλίσετε το φορτίο σας:

Υπάρχουν πολλές πηγές πληροφόρησης που δίνουν συμβουλές για σωστή τοποθέτηση και ασφάλιση του φορτίου.

Αυτές οι πληροφορίες εξαρτώνται από τον τρόπο και το είδος της μεταφοράς.

Οι περισσότερες, είναι οι ίδιες, ιδίως όταν πρόκειται για τη διασφάλιση φορτίων τα οποία μεταφέρονται με ασφάλεια.

Οι παρακάτω συμβουλές μας, βασίζονται, εκτός των άλλων, και στον κωδικό CTU Cargo Transport Units Μονάδες μεταφοράς φορτίου) από τον ΙΜΟ (International Maritime Organization - Διεθνές Ναυτιλιακό Οργανισμό.

8 Βασικές συμβουλές για την στοιβασία φορτίου και ασφάλιση του σε ένα κοντέινερ - φορτηγό.

  • Γνωρίστε τις δυνάμεις που θα ασκηθούν στο φορτίο σας. (CARGO AIRBAGS), (GRIP SHEETS)
  • Μάθετε αν οι κλιματικές συνθήκες θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προϊόντος σας. (CARGO DRIERS)
  • Σχεδιάστε την στοιβασία του φορτίου σας. (CARGO AIRBAGS)
  • Επιθεωρήστε το κοντέινερ – πάτωμα του φορτηγού, πριν από τη φόρτωση.
  • Κατά τη φόρτωση, εξασφαλίστε ότι το κέντρο βάρους του φορτίου είναι ισομερως κατανεμημενο κατά το μηκος και το πλατος του κοντέινερ – φορτηγού. (CARGO AIRBAGS)
  • Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικά χαρτόνια αύξησης τριβής για να αποτρέψετε την μετακίνηση του φορτίου. (GRIP SHEETS)
  • Αποτρέψετε την πτώση των εμπορευμάτων από το άνοιγμα της πόρτας του κοντέινερ – φορτηγού, κατά την άφιξη στον προορισμό. (SAFETY SHEETS)
  • Μην υποθέσετε ότι τα βαριά φορτία δεν μετακινούνται εύκολα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα φορτία με επικίνδυνα εμπορεύματα.

 

1 . Γνωρίστε τις δυνάμεις που θα ασκηθούν στο φορτίο σας. (CARGO AIRBAGS), (GRIP SHEETS)


Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο σας είναι στοιβαγμένο και ασφαλισμένο επαρκώς ενάντια στις δυνάμεις που αναμένεται να δεχθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι ασκούμενες δυνάμεις στις οδικές , σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές είναι μεγάλες, με τις πλάγιες ασκούμενες δυνάμεις να φθάνουν έως και τα 0,8G . (1g = 9,81m/s2)
 

 

2. Μάθετε αν οι κλιματικές συνθήκες θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προϊόντος σας. (CARGO DRIERS)


Η μεταβολή των κλιματικών συνθηκών (θερμοκρασία – υγρασία) έχουν ως αποτέλεσμα την εφίδρωση και την υγρασία των εμπορευμάτων σας.

Αρκετές φορές σε φορτία με μεγάλο χρόνο ταξιδίου συναντάμε το φαινόμενο, λεγόμενο και ως "βροχή" μέσα στο κοντέινερ.

Για την αποφυγή αυτών των επιπτώσεων στο φορτίο σας, συνιστάται η χρήση αφυγραντήρων οι οποίοι απορροφούν την υγρασία μέσα από το κοντέινερ.

 

3. Σχεδιάστε την στοιβασία του φορτίου σας. (CARGO AIRBAGS), (SLIP SHEETS), (GRIP SHEETS)


Κυρίως αναφερόμαστε στα καινούργια σας φορτία.

Πριν από τη φόρτωση του στο κοντέινερ – φορτηγό, στοιβάξετε όλο το φορτίο σας σε μια περιοχή ίδιου μεγέθους με την μονάδα μεταφοράς σας.

Αυτό θα σας βοηθήσει να διακρίνετε ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος φόρτωσης και αν θα χρειαστεί να γίνει χρήση υλικών που θα διασφαλίσουν την σταθερότητα του φορτίου.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα κενό, γιατί αν υπάρχουν κενά, έστω και ελάχιστα, με τις πρώτες μετακινήσεις συγκεντρώνονται και επιτρέπουν την μετακίνηση των εμπορευμάτων σας.

Η σωστή στοίβαξη:

  • Τα ελαφριά εμπορεύματα πρέπει να τοποθετούνται επάνω από τα βαριά εμπορεύματα.
  • Τα στερεά εμπορεύματα θα πρέπει να τοποθετούνται μαζί η και πάνω από τα υγρά.

Τεχνικά δάπεδα μπορεί να είναι απαραίτητη μεταξύ των στρωμάτων του φορτίου όπως τύμπανα ώστε να μην γλιστρήσει ή να προληφθεί η κατάρρευση της συσκευασίας!

Στα επικίνδυνα φορτία η σήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και πρέπει να τοποθετούνται κοντά στις πόρτες του κοντέινερ – φορτηγού για γρήγορη αφαίρεση, εάν είναι απαραίτητο.

 

4 . Επιθεωρήστε το κοντέινερ - πάτωμα του φορτηγού, πριν από τη φόρτωση.

Βεβαιωθείτε πως το κοντέινερ - φορτηγό είναι καθαρό και άθικτο .

Σκουπίστε το αν χρειαστεί!

 

5. Κατά τη φόρτωση, εξασφαλίστε ότι το κέντρο βάρους του φορτίου είναι ισομερως κατανεμημενο κατά το μηκος και το πλατος του κοντέινερ – φορτηγού. (CARGO AIRBAGS)Κατανομή βάρους.

Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του φορτίου σας είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο κατά μήκος και πλάτος, σε όλο το κοντέινερ - φορτηγό.

Προσέξτε ιδιαίτερα με τα στροφεία, όπως για παράδειγμα τα χαλύβδινα ρολά, τα οποία με την μετατόπιση τους μπορεί να επιφέρουν ζημιές στο κοντέινερ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση αερόσακων φορτίου. (CARGO AIRBAGS)

Προσέξτε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο πλάτος και το μέγιστο ωφέλιμο ύψους, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα.

 

6. Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικά χαρτόνια αύξησης τριβής για να αποτρέψετε την μετακίνηση του φορτίου. (GRIP SHEETS)


Ένας σημαντικός παράγοντας για την αποτροπή της μετακίνησης του φορτίου σας είναι η δύναμη τριβής μεταξύ των εμπορευμάτων, μεταξύ τους αλλά και με το δάπεδο.

Μπορείτε να αυξήσετε τις δυνάμεις τριβής με τη χρήση αντιολισθητικών χαρτονιών με συντελεστή τριβής ανάλογο των αναγκών σας.

Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα με εξαιρετικά ολισθηρό φορτία όπως λαμαρίνα και βαμμένα σωλήνες όπου είναι σχεδόν επιβεβλημένη η χρήση των αντιολισθητικών υλικών.

 

7. Αποτρέψετε την πτώση των εμπορευμάτων από το άνοιγμα της πόρτας του κοντέινερ - φορτηγού, κατά την άφιξη στον προορισμό. (SAFETY SHEETS), (CARGO AIRBAGS)


Στα τελικά στάδια της φόρτωσης ενός κοντέινερ - φορτηγού, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την πρόληψη της πτώσης του φορτίου σας από το άνοιγμα της πόρτας κατά την άφιξη στον προορισμό του.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε (SAFETY SHEETS) ώστε να αποτρέψετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ενας άλλος τρόπος πρόληψης αυτού του ενδεχομένου είναι η χρήση αερόσακων φορτίου πίσω από την πόρτα. (CARGO AIRBAGS)


 

8. Μην υποθέσετε ότι τα βαριά φορτία δεν μετακινούνται εύκολα. (CARGO AIRBAGS)


Μην υποθέσετε ότι βαριά φορτία δεν κινούνται!

Όλα τα φορτία, ανεξάρτητα από το βάρος, κινούνται όταν δεν ασφαλίζονται επαρκώς και υπόκειται σε μία δύναμη μεγαλύτερη από τις δυνάμεις τριβής.

Ένα φορτίο 10 τόνων θα κινηθεί τόσο εύκολα όσο και ένα 1 τόνο φορτίου, όταν υποβάλλεται σε 1g ισχύ κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος.

Ωστόσο, το 10 τόνων φορτίου θα κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά κατά την κίνηση του!

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα φορτία με επικίνδυνα εμπορεύματα.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν στοιβάζονται και ασφαλίζονται φορτία σε αυτή την κατηγορία.

Υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί για τα επικίνδυνα εμπορεύματα ( ΙΜΟ / ADR / IMDG / RID ) και θα πρέπει να συμβουλεύεστε αυτους πριν από τη μεταφορά και τη στοιβασία.

Δύο από τα πιο απλά, αλλά σημαντικά σημεία για να προσέξετε είναι:

1) Το φορτίο σας δεν πρέπει να είναι σε θέση να κινηθεί καθόλου! Εδώ θα βοηθησει η χρηση των υλικων (CARGO AIRBAGS)-(GRIP SHEETS)

2) Η ασφάλιση του φορτίου σας δεν πρέπει να θίγει την ίδια την συσκευασία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 210 46 36 777


FAX

+30 210 46 36 146


EMAIL

info@multifreight.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγ. Δημητρίου 41, 18546 Πειραιάς

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2310 51 33 39


FAX

+30 2310 51 33 29


EMAIL

info@multifreight.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

26ης Οκτωβρίου 90, 54627 Θεσσαλονίκη

iso90012015 

ΜΕΛΗ

                        ellinoitaliko epimelitirio athinas